Kompleksowe leczenie skutków bruksizmu i napięciowych bólów głowy to jedenz podstawowych elementów rehabilitacji stomatologicznej niestety niedoceniany i bagatelizowany przez wielu stomatologów. Skutki takiego stanu rzeczy są coraz bardziej widoczne w wynikach wielu badań przesiewowych. Lawinowo rośnie liczba osób cierpiących na schorzenia wynikające z zachwianej równowagi neuromięśniowej układu stomatognatycznego. Brak jednolitych procedur skutecznego leczenia prowadzi do utraty zaufania do lekarzy /tych niewielu w Polsce potrafiących zdiagnozować problem i podjąć się terapii.

W wielu krajach mimo szeregu kontrowersji i wielorakiego podejścia do problemu ustalono kilka spójnych zasad diagnozowania i terapii określanych mianem złotych standardów. Mogłoby się wydawać, że najbardziej czytelniei klarownie od strony czysto praktycznej najlepiej problem usystematyzowany został przez tzw. szkołę amerykańskąw oparciu o wieloletnie badania naukowców związanychm.in. z firmą myotronics. Podejście specjalistów amerykańskich zakłada, że przyczyna problemu lokuje się w kilku obszarach - mięśniowym/mięśnie żucia/stawowym/staw skroniowo-żuchwowy/kontaktach zębowo-zębowych, a całość najczęściej aktywowana jest przez stres. Podstawowym problemem na jaki trafiają stomatolodzy jest brak możliwości ustalenia odpowiedniej pozycji żuchwy względem szczęki wskutek wieloletnich przykurczów mięśniowych stabilizujących przetrwałe przez lata położenia patologiczne.

Najczęściej pierwszym problemem /a u niektórych jedynym/ jest odruchowe zaciskanie zębów i szczęk /duża aktywacja mięśniowa/ w sytuacjach stresowych w dzień i kilkakrotnie większe nieuświadomione w nocy.Taki stan rzeczy doprowadza do wędrujących bólów zębów zwykle nasilających się w nocy i nad ranem. Bóle te najczęściej doprowadzają do zbędnego leczenia endodontycznego i niejednokrotnie do bardzo szkodliwych na tym etapie ekstrakcji /co znacznie pogłębia problemy/. Po pewnym czasie w obrazie choroby pojawiają się uporczywe bóle głowy, głównie w okolicy skroniowej określane mianem migrenowych.Tu zaczyna się wędrówka pacjenta po wielu praktykach neurologicznych, stomatologicznychi neurochirurgicznych w poszukiwaniu pomocy. Najczęściej wykonywane są badania RMi CT głowy w celu wykluczenia tętniaków i innych tzw. procesów wypierających.

Dodatkowym objawem, który pojawia się często na tym etapie są odgłosy akustyczne, świadczące o postępującej destrukcji stawów skroniowo-żuchwowych/trzaski trzeszczenie, czasem przeskakiwanie głów żuchwy/. W wielu przypadkach nadchodzi samoistne wybawienie bólowe-ból mija w momencie jak zaczynamy zgrzytać, ale niestety nie dzieje się tak w każdym przypadku. Najbardziej cierpią osoby dotknięte zaciskaniem, które nigdy nie osiągnę etapu zgrzytania. Nocne zgrzytanie zębami eliminuje ból przez likwidacje kontaktów przedwczesnych na drodze tarcia, ale jednocześnie doprowadza do uszkodzeń zębów, wypadania wypełnień głównie przyszyjkowych oraz uszkodzeń konstrukcji protetycznych - szczególnie mostów koron i wkładów koronowo-korzeniowych oraz konstrukcji opartych na implantach. Po jakimś czasie objawy akustyczne ustępują -uszkodzenia stawów wchodząw przedostatnią fazę- przemieszczenie krążka z zablokowaniem, co objawia się kilkudniowym bardzo intensywnym bólem/często błędnie rozpoznawanym jako ból ucha lub neuralgia nerwu trójdzielnego/oraz znacznie ograniczonym rozwarciem szczęk. Ból mija i dochodzimy do stanu przewlekłego, który charakteryzuje się trwałym ograniczeniem rozwarcia, patologicznym /utrwalonym/ polożeniem żuchwy oraz okresowymi bólowymi zaostrzeniami. Ten stan doprowadza do perforacji krążka i w tym momencie konieczna jest na ogół ingerencja chirurgiczna ponieważ jest to etap zaburzeń nieodwracalnych. Oprócz wymienionych głównych dolegliwości istnieje cała gama cytowanych przez wielu badaczy drobniejszych reperkusji lokalizujących się na twarzy, w kręgosłupie szyjnym, narządzie wzroku i słuchu.

W czym możemy Państwu pomóc stosując procedury diagnostyczne i terapeutyczne stomatologii neuromięśniowej? Jakie problemy możemy rozwiązać?

Bóle głowy trwające kilka godzin czasem kilka tygodni, część osób trafia z tego powoduna rente, część rozważa zabiegi deaktywujące najczęściej nerwy potyliczne. Bóle są o bardzo dużym nasileniu zwykle rozpoczynające się rano, ale nie jest to regułą. Klinicznie liczne ubytki przyszyjkowe, palpacyjna bolesność mięsni gł. skroniowych, lokalizacja bólu częstow typowych punktach spustowych. Bóle głowy nie zawsze choć bardzo często mają podłoże napięciowe, ale badanie aparatem k7 pozwala na dość pewne zróznicowanie. Czasem występuje duża nadwrazliwość na zmianę temperatur. Najcześciej pacjentami są kobietyw wieku 25-50 lat. Badania prowadzone w Skandynawii dowiodły, że cykliczne wahania estrogenów mają wpływ na modulacje bólu. Bóle rzadziej, ale wystepują równieżu mężczyzn. Napady bólów napięciowych mogą zostać wywołane przez leczenie ortodontyczne lub protetyczne pacjentów z zaadaptowaną przed leczeniem postacią dysfunkcji bez wcześniej wymaganego przygotowania neuromięśniowego.

Bóle i sztywnienie karku, dretwienie jednostronne kończyn górnych często współistniejące z zawrotami i bólami głowy. Pacjenci zawsze opisywani jako przypadek zwyrodnieniaw obrębie szyjnego odcinka kregosłupa niejednokrotnie używający kołnierze terapeutyczne lub przygotowywani do zabiegów neurochirurgicznych w celu likwidacji bólu. Klinicznie zwykle ze znacznym zniszczeniem wykonanych elementów protetycznych do złamania lub wygięcia implantów włącznie. W obrazie klinicznym mogą występować rozległe zniszczenia elementów protetycznych i własnych zębów oraz często odgłosy akustyczne ze strony stawów skroniowo-zuchwowych.

Poranne trudności w rozwieraniu szczęk często z silnym bólem uniemożliwiającym rozwarcie szczęk na więcej, niż na ogół 25-30 mm - w przypadkach przemieszczenia krążkaz zablokowaniem. Możliwa sytuacja odwrotna częściej zdarzająca się paniom - w ramach kompensacji nadmierna ruchomość w stawie przeciwnym doprowadzająca do zwichnięći  podwichnięć głowy żuchwy - klinicznie szerokie otwarcie i brak mozliwości zamknięciabez ingerencji lekarza. W tej grupie na ogół spore przesunięcia w kontaktach ząb ząb doprowadzające do asymetrii ustawienia głów żuchwowych.


spacer

Godziny pracy rejestracji:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Zapraszamy osobiście lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 56 46 206 46, 693 676 199.

Zapraszamy do skorzystania z przysługujących Państwu rabatów w ramach programu lojalnościowego. Więcej...

Informacja o ochronie danych osobowych w Praktyce CALDENT. Więcej...
   Inspektorem Ochrony Danych w Usługowo-Handlowej Firmie Medycznej CALDENT NZOZ ul. Cz. Miłosza 5/1, 86-300 Grudziądz jest Agnieszka Stawicka. Dane Inspektora: inspektor@cbi24.pl
 

Oferta systemu kredytowania usług. Więcej...Dla lekarza:

Miło nam poinformować, że lek. stom. Krzysztof Adamowicz dołączył do grona międzynarodowych wykładowców Smylist®.

Więcej...

                                


                                          
 
  
 
CALDENT © 2012 | Privacy policy
Wykonanie WebC.pl